In het dagelijks taalgebruik is een "psycholoog" een persoon die je raadpleegt als je het psychisch moeilijk hebt, of als je problemen hebt in je relaties met andere mensen. In de taal van de specialisten wordt deze psycholoog, als hij aan een universiteit afgestuurd is als master in de psychologie, een klinisch psycholoog genoemd.

De klinisch psycholoog met een universitaire masteropleiding verschilt van andere categorieën psychologen die ook een masterdiploma in de psychologie hebben, maar actief zijn in andere vakgebieden : psychologen die bijvoorbeeld werkzaam zijn in human resources in het bedrijfsleven, het bankwezen en de publieke sector, of psychologen die op scholen werken om studenten te begeleiden, of experimentele psychologen die in een laboratorium werken.

Opmerking: Het woord "klinisch" komt van het oude Griekse klinoo: buigen, gaan liggen, buigen. Het woord klinè verwees naar de bank waarop men comfortabel zat voor een maaltijd, nu naar het bed of de stretcher van de patiënt.