De psychiater is een arts. Hij is gespecialiseerd in de psychiatrie. De mensen die hij ontvangt kan hij op diverse manieren begeleiden : via persoonlijke opvolging, met geneesmiddelen,of via een opname in een gespecialiseerd ziekenhuis.

De titel van psychotherapeut in Luxemburg is voorbehouden aan degenen die in eerste instantie psycholoog of arts zijn en die ook een gespecialiseerde opleiding in psychotherapie aan een universiteit hebben gevolgd.

De psychoanalyticus kan een universitair gediplomeerd psycholoog, een arts of een arts gespecialiseerd in de psychiatrie zijn, maar hij of zij is niet noodzakelijkerwijs een psychoanalyticus. Veel psychoanalytici zijn noch psycholoog noch arts. Ze zijn echter goed getraind. Ze hebben een basisopleiding (ze hebben bijvoorbeeld literatuur gestudeerd of zijn historici, advocaten, filosofen, maar ze kunnen ook verpleegkundigen, leraren en muzikanten zijn). Daarnaast hebben ze een gespecialiseerde opleiding in psychoanalyse gevolgd, meestal buiten de universiteiten, in gespecialiseerde psychoanalytische instituten en scholen.

En dan zijn er nog de specialisten in psychopathologie. Het zijn theoretici in plaats van beoefenaars. Hun taak is het ontwikkelen van theorieën over geestesziekten. Ze geven antwoord op de volgende vragen: wat is geestesziekte, wat is de relatie tussen ziekte en gezondheid? Hoe onderscheiden we het ene van het andere, geestesziekten? Wat zijn de oorzaken en mechanismen? De antwoorden op deze vragen zijn niet unaniem, zelfs niet onder specialisten.

Let op : dezelfde persoon kan meer dan één functie bekleden, afhankelijk van de gelegenheid. Elke psychiater is bijvoorbeeld opgeleid in de psychopathologie, en sommigen onder hen zijn ook psychoanalyticus.