De opleiding tot psychoanalyticus vindt doorgans plaats buiten de universiteiten, in psychoanalytische instituten en scholen.

Ze omvat :

- theoretische cursussen (over de verschillende psychische structuren, over de relatie tussen ziekte en gezondheid, over de principes en middelen van de praktijk),

- studies van basisteksten (de teksten van Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, en van vele andere auteurs),

- casestudies,

- een kennismaking met de beroepsethiek van de psychoanalyticus,

- een stage in een instelling op psychiatrisch gebied (optioneel),

- begeleiding van de praktijk door ervaren collega's,

- en dan, last but not least, een persoonlijke analyse : elke psychoanalyticus is zelf in analyse gegaan bij een psychoanalyticus alvorens zijn beroep uit te oefenen, om uit te klaren wat hem naar dit beroep stuwt, om zichzelf te leren kennen en om ervoor te zorgen dat hij de problemen van de mensen die hem raadplegen niet herleidt tot zijn eigen problemen.

Deze laatste eis, die in de ogen van psychoanalytici cruciaal is, is specifiek voor de psychoanalytische opleiding. Het is bvb. niet vereist in de opleiding van de mensen waaraan de Luxemburgse wetgever de titel van psychotherapeut toekent.